2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Biokütuste kasutamine suurendab kasvuhoonegaaside emissioone
17.11.2010 12:43

Biokütuste kasutamine suurendab kasvuhoonegaaside emissioone

Jaak-Kristian Sutt
Skype: jksutt
jaak-kristian.sutt@ut.ee
Loe kommentaare (2)
Samal teemal (2)

Euroopa Liidu plaan tõsta biokütuste osakaalu põhjustab suurema hulga kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamise, näitavad värsked arvutused.

Esimene sõltumatu analüüs näitab, et strateegia Euroopa 2020 eesmärgid võivad selleni viia, et biokütuste kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside emissioon võib suureneda enam kui kaks korda, kirjutas New Scientist.

Arvutused näitavad, et selle plaani elluviimiseks ja eurooplaste toitmiseks tuleb miljoneid hektareid maad muuta põllumaaks, et suurendada biokütuste tootmiseks vajalikku teraviljakasvatust.

Autode poolt õhkupaisatud CO2 kogus suureneks biokütuste kasutamise tagajärjel kaks korda võrreldes sellega, kui jäädaks endiselt kasutama naftast toodetud bensiini ja diiselkütust.

Euroopa Liit otsustas 2007. aastal, et aastaks 2020 tuleb atmosgääri paisatavate kasvuhoonegaaside koguseid vähendada 20 protsendi võrra ning ühe meetmena nähti ette sõidukite poolt kasutatava kütuse osas biokütuste osakaalu tõstmist 10 protsendini.

Juba siis protesteerisid keskkonnaorganisatsioonid selle vastu, väites, et arvutuste juures ei võetud arvesse biokütuste jaoks vajaliku taimemassi kasvatamiseks ja inimeste toitmiseks vajaliku põllumajandusmaa suurendamise kaudseid mõjusid.

Euroopa Liidu 23 liikmesriiki 27st on andnud teada, kuidas nad kavatsevad strateegia Euroopa 2020 poolt seatud eesmärke täita.

Londonis ja Brüsselis asuv  Euroopa keskkonnapoliitika instituut (IEEP) arvutas selle põhjal välja, milline on selle mõju maakasutusele.

Arvutused näitasid, et biokütuse kasutamise osakaalu suurendamiseks ja inimeste toitmiseks tuleb muuta 4,1 kuni 6,9 miljonit hektarit maad põllumaaks ning siin probleem peitubki.

See tähendaks metsade raiet ning rohumaade üleskündmist, mis põhjustaks maapinnas ja taimestikus peituva süsihappegaasi õhku sattumist.

Euroopa keskkonnauuringute instituut väidab, et sellises ulatuses põllumaa osakaalu suurendamine muudab naftal baseeruvate kütuste asendamise biokütusega mõttetuks ning õhku sattuva süsinikdioksiidi kogused hoopis suureneksid.

Arvutused näitavad, et ajavahemikul 2011 - 2020 kasvaks kasvuhoonegaaside emissioon võrreldes naftal baseeruvate kütuste kasutamise jätkamisega 80 kuni 167 protsenti. See on võrreldav 12 kuni 26 miljoni sõiduki teedele lisandumisega.

Vaatamata sellele on eesmärgi saavutamisega juba alustatud ning Euroopa Liit on hakanud selleks Aafrikas maad kasutusele võtma.

Maapuudus põhjustab toiduvilja ja seega ka selle saaduste hinna kasvu, nagu juhtus USAs 2008. aastal, kui bioetanooli tootmist soosiv poliitika kergitas maisi hinda.

Uuringu autori Catherine Bowyeri sõnul oleks uue põlvkonna biokütuste, mida toodetaks prügist või puidust, mõju keskkonnale praegu viljast toodetavate biokütustega võrreldes väiksem.

17.11.2010 22:49
Ralf

See eriti, grantipõhine st. ostetud, loll jutt. Miks?

a) teadus on otsiv tegevus
b) teadus on tedmistele (kogutud andmete hulk) toetuv tegevus

Antud juhul on küll otsitud, aga valikuliselt:)) Teiseks pole kogutud andmeid endale sobilikult ette lükatud:)))

Tagant poolt etteppole tulles - Zooroopas on külvipinnad missugused, võrrelduna kasvõi I Ilmasõja aegsetaga? Mis juhtus sots-leeri põllundusriikidega, pääle eNNliidu kollapsit? Nõnna et, eriti nüri loba rekultiveerimise seoselisest CO2 tõusust on küll arvutuslikult õige, võttes aluseks praeguse, doteeritud, mittekülimise poliitika:))

Keegi pole arvutanud välja, palju taoline päälemaksmine heitagaase manu annab. Selle asemel on grupp (suur, hästimakstud) täädlasi, kes lehmapussu kokku löövad ilmasuuruseks kasvuhooneks:))) Piim ju kaubalaudast laekub ja juust:))

Jõudes a manu. Milline on praegune ilmamajandus? Futuraamiline, e, ootuspõhine. Niisiis, tasus vaid USA'l mõnikümmend kütuselisandiks mõeldus piiritusetehast püsti lüüa kui vallandus hullus. Spekulandid jooksid hoobilt maisi pääle tormi ja mehhikaanetisid jäid oma tacodest ilma. Muusaeas, kõrvalmärkusena, kes on näinud mittebioetanooli:))

Praeguseks on USA's riikline tugi piiritusetööstuselt maas ja ka teravilajhinnad loksuvad oma tuntud radades.

Uus argument on muidugi praegu see, et inimloom mõtleb ka 300 m raadiuses mitte aju vaid auduga:))) Mis on futuraamistidele õli rattarummus:))

Grantipõhine rahastamine teeb mida? Majandust! St. on kõrvuti teaduslaut ja sokasoolalaut. Sokasoolal on miskit edu (kasvõi näilist) vaja, tellib naaberlaudalt teenuse. See ostab saalitäie tädisid kokku (parem kui Indias) ja teeb jõuga tulemuse:))), parem kui mittekorratava:))) Kõik on rahul:))

Niisiis, nt naftanohikute laudal on odavam osta tääduslaut, mis on skienses vai natuuras tubli (läheb editeeringust läbi) ja blokkida arendusi või panna suure kella külge möödapanekuid (paratamatus uue tegemisel:)))

Pika jutu lühidane kokkuvõte on ses, et mäletan veel lasteraamtuid, kus aatomikud kõik asjad kohe-kohe ära tegid (eelmise sajandi keskel:)) MIks ei teinud? Punamaal oli selge, polnud vajadust/tahtmist. Konkurentsi-ilmas? Eks ike rahamehe ja muusikatellija üks-ühesus:))

Lisa kommentaar
17.11.2010 23:19
Ralf

LIsaks on olemas ka derivaadid:)))
Just kuulsin hüva definitsiooni (poole kõrvaga) ühest krimka-seebist. Derivaat on see, millesse sa iialgi ei investeeriks, kuid leiad end siiski (taas ja taas) sinna raha asetanuna, olles investeerinud millessegi, mis oli kangesti rahapaigutuskõlvulise mooduline:)))

Lisa kommentaar

 

EUROFusion 17.12.2014 16:31

Tartu ülikooli füüsikud aitavad Päikese Maale tuua (11)

Füüsika instituut arendab tehnoloogiat, mis lubab jälgida tuumaasünteesireaktori seinte olukorda.

Azur Space Solar Power 24.04.2014 18:15

Moodne päikesepatarei saab 60-aastaseks (2)

25. aprillil 1954 demonstreerisid Belli uurimisinstituudi insenerid kuueprotsendilise kasuteguriga päikeseelementi.

11.04.2014 14:42

Kas päike on aastaks 2032 maa peale toodud? (4)

Piiramatu arvutivõimsus ja termotuumaenergia kasutuselevõtt oleksid võrreldavad muutusega, mille tõi inimkonnale kaasa internet. Aga kas meil õnnestub lahti muukida universumi olemuse üks põhiküsimusi?

13.02.2014 16:24

Termotuumasünteesi uuringud jõudsid uue teetähiseni (3)

USA füüsikud said termotuumareaktsioonist rohkem energiat kui kulus vesiniku süütamiseks.

18.11.2013 10:05

Elektron jääb ümmarguseks (2)

Supersümmeetria teooria vajab paremaid tõendeid.

23.09.2013 13:14

Mikrolained toidavad köögitehnikat (1)

Köögikaal ja munakeedukell saavad energiat mikrolaineahjust.

24.04.2013 18:31

Millega asendada kütuseelementides plaatina? (8)

Lahendus, mis võib muuta käegakatsutavamaks vesinikuautod.

08.02.2013 16:01

Uus vähiravim ergutab keha kaitsevõimet

Uudne raviviis mõjub ka ajukasvajatele.

21.12.2012 19:31

Miks võtab haavade paranemine aega? (5)

Füüsikaseadused määravad kudede taastumise kiiruse.

22.11.2012 11:30

Vetikad näppavad taimedelt energiat (3)

Tilluke rohevetikas suudab lagundada tselluloosi.

15.11.2012 17:34

Veider osake ei põrmusta standardmudelit (1)

Supersümmeetria ei ole kinnitust leidnud.

09.10.2012 10:51

Kas veekogude äärest tuttav taim tasuks kasvatamist energiakultuurina? (4)

Kui kasutamata põllumaadel hakata kasvatama taimi energiatootmise tarbeks, siis milline oleks kõige tasuvam?

21.08.2012 12:29

Kas lehetäid suudavad fotosünteesida? (3)

Päikese käes mõnulevad pisikesed putukad täiendavad oma energiavarusid.

09.05.2012 14:45

Päike tegutseb jälle

Päikese krooni pursked võivad Maal lähiajal tekitada mõõdukaid magnettorme.

16.04.2012 14:37

Nanoteadlased leidsid kaua otsitud osakese (1)

Majorana fermioni olemasolu lubab ehitada kvantarvuti.

12.04.2012 16:05

ITER toob Päikese Maa peale (3)

Lõuna-Prantsusmaal võtab hoogu katselise tuumasünteesireaktori ehitus.

Scanpix 14.04.2014 13:44

Aasta 2032: maailma tõsiseim mure on joogivesi (2)

Maakeral on puudus puhtast joogiveest. Inimene kujundab keskkonda jõuliselt enda käe järgi ümber. Eesti põlevkivitööstusel seisab ees hääbumine.

04.04.2014 18:05

Tilluke aku töötab sülje jõul

Väike bioaku toidab keha jälgivaid sensoreid.

08.01.2014 14:19

Külma sõja tuumakatsetuste saaste hõljub endiselt meie peade kohal

Atmosfääri ülakihtides leidub poole sajandi tagustel tuumakatsetustel tekkinud plutooniumi.

26.09.2013 13:33

Füüsikud liitsid valguskvandid molekulideks (1)

Kokku klammerdunud footonid käituvad "Tähesõdade" filmidest tuttava valgusmõõga kombel.

24.05.2013 12:27

Kas Tšornobõl rikkus meeste tervise? (13)

27 aastat hiljem elab rahuaja rängima tuumaõnnetuse vari inimestes edasi.

15.03.2013 13:41

Higgsi boson on tõesti leitud (5)

Suvel avastatud osakese omadused klapivad kauaotsitud Higgsi bosoniga, kinnitas Euroopa tuumauuringute keskus.

15.01.2013 16:51

Kvanttäpid püüavad päikeseenergiat (1)

Pooljuhtidest nanoosakesed muudavad päikesepatareid odavamaks.

27.11.2012 21:45

Lehtrikujuline patarei kogub tõhusalt päikeseenergiat

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi teadlased andsid üliõhukesele metallikihile üllatavad omadused.

16.11.2012 15:32

Higgsi boson ei üllata (5)

Kauaotsitud osake käitub standardmudeli ennustuste kohaselt.

01.11.2012 14:55

Miks veetilgad kuumal pliidil ringi hüppavad? (1)

Ligi kolmsada aastat tagasi kirjeldatud nähtus pakub füüsikutele ikka veel uurimisainet.

12.09.2012 10:17

Tuul võiks katta inimkonna energiavajaduse (8)

Tuule abil saaks toota sellises koguses energiat, millest piisaks kogu inimkonna vajaduste katmiseks, näitasid USA Stanfordi ülikooli teadlased.

10.05.2012 13:32

Lahendus energiakriisile: tehislik puuleht? (3)

Taimelehele sarnanevad päikesepatareid võivad varsti minna tootmisse.

17.04.2012 14:59

Kuidas saab liivast klaas? (1)

Ainulaadne video näitab, kuidas kvartsliivast, soodast ja lubjast tekib sulaklaas.

13.04.2012 13:59

Miks oli üleeilne Sumatra maavärin nii võimas?

Äsjane Indoneesia maavärin üllatas teadlasi.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus