2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid?
29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid?

Katre Tatrik
Skype:
katre.tatrik@ut.ee
Loe kommentaare (9)
Samal teemal (0)

Tartu ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm uurib koos doktorant Marianne Leppikuga venekeelsete inimeste meediatarbimist, mida kujundab hargmaisus ehk sotsiaalsete sidemete omamine mitmes kohas korraga. Vaatluse all on Eestisse nii nõukogude ajal kui ka hiljuti sisserännanud.

Meedia pakub sisserändajaile virtuaalse kohaloleku võimalust ühtaegu nii lähteriigis kui sihtriigis. Näiteks annab see võimaluse osaleda rituaalsetel sündmustel nagu näiteks valimised, aga ka suhelda ja ostelda. Seeläbi mõjutab lähtemaa jätkuvalt inimeste arusaamu oma õiguste, võimaluste ja kohustuste kohta uues asukohariigis. Kuigi valdav osa Eesti venekeelsest elanikkonnast on siia asunud juba nõukogude ajal ning ligikaudu pooled on juba teise ja kolmanda põlvkonna eestimaalased, iseloomustab hargmaisus ka nende meediatarbimist. Nad jälgivad palju Venemaa televisiooni ja internetikanaleid ning osalevad suhtlusvõrgustikes.

Ent laialt levinud arusaam, et Eesti venekeelne elanikkond – välja arvatud väike rühm „eestistunuid” – elabki mentaalses mõttes Venemaal, ei ole päris tõene. “Inimeste poolt virtuaalselt ja vahetult kogetu on keerukamalt läbipõimunud, mis avaldub nii meediasisu vastuvõtuviisides kui ka identiteedi mustrites,” rääkis Triin Vihalemm. Lisaks eestistumisele ning Venemaa-kesksele diasporaaidentiteedile on kujunenud veel mitmeid kohalikke identiteedirühmi: kriitikud, pragmaatikud, kohapatrioodid ühes eripäraste meediatarbimise praktikatega. Sellest kirjutavad Vihalemm ja Leppik artiklis “Lõimumine Eestis: viis erikoelist mustrit”.

Professor Triin Vihalemma sõnul on Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimine üldjuhul mitmekesine: ligi 80% saab iga päev uudiseid nii Venemaa kui ka kohalikust venekeelsest, nooremad lisaks ka eestikeelsest ning lääne meediast ning suhtlusvõrgustikest. Kuid uudiste vastuvõtuviiside seoseid identeedi ning lõimumise viisidega on seni vähe uuritud. Eesti pakub selle empiiriliseks ja teoreetiliseks analüüsiks häid võimalusi.

Värskelt Eestisse tulnute meediatarbimist kujundab lähteriigi kultuur. Jätku-uuringus jälgitakse, kas ning kuidas see muutub sihtriigi ellu kohanemise käigus ning võrreldakse uussisserändajate poolset uudiste vastuvõttu Eestis teist ning kolmandat põlve olijate tõlgendusviisidega. Siinsete venekeelsete elanike seas peetakse kõige õigemaks kasutada erinevatest allikatest pärinevate infotükkidest pildi kokkupanemist ning iseseisvate järelduste tegemist.

Ideoloogiliselt vastukäiva meediasisu puhul tekib aga küsimus, kuidas otsustakse allika usaldusväärsuse üle? Kuna päevauudised konstrueerivad läbi uudisväärtuslikkuse ka ühiskonna norme ning vaikimisi normaalsusi, siis kuidas hargmaiste meediapraktikatega inimesed uudiseid tõlgendavad olukorras, kus riikide poliitilised normaalsused ja neist lähtuvad meediasõnumid on risti vastukäivad? Kuidas hargmaised meediatarbimise praktikad mõjutavad nende ühiskonda lõimumist ning kollektiivsete identiteetide kujunemist? Kuidas kujuneb allikaga nõustuv ja nendega väitlev tõlgendus? Need on peamised küsimused, millele TÜ kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm ja doktorant Marianne Leppik vastuseid otsivad.

2015. aasta jaanuarist juunini tegeleb Triin Vihalemm selle uurimisega Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS) külalisuurijana. HCAS on Helsingi Ülikooli interdistsiplinaarne, rahvusvahelise teadlaskonnaga uurimis- ja arenduskeskus, mis pakub stipendiume sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna teadlastele.

Vihalemm analüüsib keskuse juures võrdlevalt „vanade“ ja „uute“ sisserännanute meediapraktikaid ning uudiste vastuvõttu, tuginedes 2013-2015 Eestis kogutud ning kogutavatele andmetele. Muu hulgas plaanib ta võrrelda ka Eestisse rännanud venelasi Soome rännanutega. Uurimistulemustest avaldatakse artiklisari või kogumik.
10.03.2015 13:48
Reet Kaarmaa

Täitsa huvitav uurimus.Kindlasti tahaks teada , mida see näitab.Olen ise endamisi mõelnud,et need inimesed ,kes elavad ühes riigis ,aga unistavad,jälgivad teise riigi uudiseid,nemad ju elavad nagu paralleelmaailmas või.

Lisa kommentaar
15.03.2015 10:05
viies kolonn ihkab koju

no vaadake kuidas eestlased välismaal elavad ja eesti portaalides käivad kommentaarimas. täpselt sama näide. küll kirutakse oma kodumaad aga samas jääb ikka mulje et ihatakse siiski kodumaale tagasi kuna väljamaal olles ollakse ikka ja ainult külaline. mitte aga oma inimene. eks see kehtib kõigi rahvaste kohta.

Lisa kommentaar
21.03.2015 20:53
S.T.Professor

Vasturääkivust tundes või lugejana avastamisel võib oletada, et vahendaja on inimesena Maal toimunud sündmuse edastamisel, eksinud vahendajana. Suhteline vastu rääkimine, 21. sajandil tavaline nähtus ei saa olla avastus, mis on tõenäolise uudisena on, ühe autori poolt kirjapandu - teos. Teost võib Maal tõlgendada ja tõlkida lugeja rollis - kes iganes. Lugejale vasturääkijaks võib olla uudise kirjapainija, autor ise juhul, kui osales nimetatud sündmuses vahetult inimesena ja pole ajalukku jäänud kroonikuna. Käsikirjutatud asju loetakse hiljem tõenäoliste kunstieosetena, kui toimunud sündmuste peegeldusi. Nägija ei tunneta tõenäolise teose sisus tõlgendamise põhjust, kui sisu pole sihilikult moonutatud. Mõte on tegu, mida autor või pealtnägija tegijana kunstiteoses ei varja ja piibli kaante vahel ei peida.
Tõeline ütlus ei idane ega mädane, jääb mällu tasakaaluka mõtteterana, mis jagades kasvab . Ütleja pääseb kirjaoskajana Maal vastuvaidlemise vaevast, tagab tasakaalu säilitades rahulolu ja säästab kõigile kallist ja armsat vara - head aega.
Ars longa, vita brevis.

Lisa kommentaar
22.04.2015 11:41
cloue

Every fusionist knows that Omega Replica Watches are alike with superior and style.If you're arcade for Omega Replica Watches,designs and blush are just two elements to consider.Omega Replica Watches appear with a array of replica watches styles and designs.Omega Replica Watches is not fit for admirable ladies but acceptable for handsome men.Accept a appearance that matches you appearance aftertaste and your blue-blooded status,or that blends able-bodied with your dress up.Omega Replica Watches is about added than just patterns,however.It's aswell about color.There are affluence of colors to allow you to choose,such as golden,ablaze blue,or white.Charming black,argent and aphotic dejected are accomplished choices.The cartel of gucci replica designers becomes appearance with college cost.As all apperceive the items created by designers are consistently cher and appropriately accepted humans can not allow it.But they aswell ambition to be a fashionable.Because appearance can benedict one's personality and anybody ambition to advance his or her personality.Designers of chanel replica fashionable things accomplish appearance cher and anybody can not allow it.But now they don't accept to anguish because replicas of designers' articles are accessible in the market.These replicas are not that accept to costly.Backpack is one of the accessories which designers adulation to design.These designers handbags are with louis vuitton replica college amount and accepted woman can not allow it.It is nice advantage for those ladies who can not accept abundant budgets to buy designers handbags.It is artist replica handbags.Replica handbags are with reasonable amount and one can by several replica handbags in the amount of one artist handbag.

Lisa kommentaar
19.09.2015 09:26
http://www.justforeignpolicy.org

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid?

Lisa kommentaar
19.09.2015 09:26

põlve olijate tõlgendusviisidega. Siinsete venekeelsete elanike seas peetakse kõige õigemaks kasutada erinevatest allikatest pärinevate infotükkidest pildi kokkupanemist ning iseseisvate järelduste tegemist.

Lisa kommentaar
29.10.2017 01:16

laen! laen! laen !!!
Kas otsite usaldusväärset ja akrediteeritud eralaenude ettevõtet, kes pakub laenu eluaegsetele võimalustele. Pakume igasuguseid laene väga kiirel ja lihtsal viisil, isiklikud laenud, auto laenud, hüpoteeklaenud, õppelaenud, ärilaenud, investeerimislaenud, võlgade konsolideerimine ja palju muud. Kas olete pankade ja teiste finantsasutuste poolt tagasi lükanud? Kas teil on vaja konsolideerimislaenu või hüpoteegi? Ärge vaadake enam sellist, nagu oleme siin, et muuta kõik teie rahalised probleemid minevikku. Laename raha üksikisikutele ja ettevõtetele, kes vajavad finantsabi 2% ulatuses. Sotsiaalkindlustuse number pole nõutav ja krediidikontroll pole kohustuslik, 100% garanteeritud. Soovin seda keskkonda kasutada, et teavitada teid sellest, et pakume usaldusväärset ja toetavat abi ning meil on hea meel pakkuda teile laenu.
Seejärel saatke meile e-kiri: (anitagerardloanfirm@gmail.com) laenu taotlemiseks

Lisa kommentaar
24.12.2017 13:28
shareit app

vshare
vshare android
vshare download android

I will provide you the executable file which you can install on your laptop. But let us first talk about some details of the shareit for laptop app.

Lisa kommentaar
06.02.2019 07:09
baron

Osta tegelikke ja võltsitud passe, juhiluba (whatsapp: 359876256373)


whatsapp ...................... 359876256373

E-post ............................. barondocs91@gmail.com


Osta tõelised passid ja juhiluba (whatsapp: 359876256373) ID-kaardid, elamisluba, viisatööde luba, kodakondsus, IELTS, GMAT, NEBOSH, TOEFL

Kehtivate dokumentide puhul toodame originaalseid passe, juhilube, isikutunnistusi, viisa, templit ja muid dokumente järgmistes riikides: Austraalia, Belgia, Brasiilia, Soome, Prantsusmaa, Suurbritannia, Iirimaa, Itaalia, Holland, Norra, Austria, Rootsi , ?veits, Hispaania, Suurbritannia, USA ja mõned teised.
Pakume Teile maailma parimaid teenuseid. Enamik kliente on kogenud meie tõelist ja silmapaistvat teenust.

Osta võltsitud ja tegelikke dokumente võrgus
Osta juhiluba internetis
Osta võltsitud ja tõelisi passe võrgus
Osta juhiluba võrgus
Osta uus sünnitunnistus
osta dokumente võrgus
Osta sertifikaate võrgus
Osta diplomeid võrgus
Hangi uusi id-kaarte võrgus
Originaalsed ielts-sertifikaadid võrgus
Osta passi võrgus
Osta isikutunnistus võrgus
Osta juhiluba internetis
Osta elamisluba võrgus
Osta / Get Citizenship Online
Osta dokumente võrgus
Osta IELTS ilma eksamiteta
Osta TOEFL
Osta GMAT

Võta ühendust e-kirjadega ......... barondocs91@gmail.com

WHATSAPP ............ 359876256373

SKYPE ..................... baron fabil

Lisa kommentaar

 

Wikimedia Commons 29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid? (9)

Sotsioloogid uurivad Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimist pingelises poliitilises olukorras.

Shyamal/Wikimedia Commons 29.12.2014 15:30

Kuidas oimusagar meid juhib ja eksitab? (2)

Kus peitub inimese suunataju?

17.12.2014 16:31

Tartu ülikooli füüsikud aitavad Päikese Maale tuua (11)

Füüsika instituut arendab tehnoloogiat, mis lubab jälgida tuumaasünteesireaktori seinte olukorda.

12.12.2014 14:39

Vastupidavustreening mõjutab geenilüliteid (7)

Kuidas liikumine kehale head teeb?

10.12.2014 17:06

Maalt leiti esmakordselt komeeditolmu (2)

USA-Jaapani uurimisrühm leidis Antarktika jääst komeetidelt pärit osakesi.

09.12.2014 13:33

Kuidas luua kiusamisvaba kooli? (5)

Uuringu järgi kannatab Eestis koolivägivalla all peaaegu iga viies õpilane. Väärtuskasvatuse konverentsil küsitakse, kuidas luua kiusamisvaba kooli?

08.12.2014 11:30

Eestlased soovivad naabriks eestlasi

Eestlased ja venelased on teineteise suhtes sallivamad kui varem, ent elavad üksteisest järjest rohkem eraldi.

05.12.2014 15:29

Suitsetamine kulutab Y-kromosoomi?

Südamehaigused, kopsuvähk, impotentsus. Suitsetavaid mehi ähvardab lisaks nendele hädadele veel Y-kromosoomi kadumine valgetest verelibledest. See seab kogu keha vähiohtu.

04.12.2014 12:14

Tumeda elurikkuse uurijad: Eesti looniidud saaksid olla veelgi liigirikkamad

Taimede kehv levimisvõime piirab niitude liigirikkust.

29.11.2014 12:35

Maailmas on seeni arvatust oluliselt vähem (1)

Tartu teadlaste juhitud uuringus kummutatakse senised arvamused mullaseente liigirikkuse kohta maailmas.

27.11.2014 15:24

Tartu ülikool panustab Vietnami arstiharidusse

Sulev Kõks, kes nimetati äsja Vietnami Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooli külalisprofessoriks, räägib, kuidas nad meeskonnaga vietnamlastele katseklaasibeebide tegemist õpetasid.

25.11.2014 15:02

Imikud mäletavad meeldivat

Rõõmsad tundmused parandavad rinnalaste tähelepanuvõimet.

23.11.2014 17:47

Kolgas kuuleb kummalisi kummituslugusid (5)

Miks Kolga mõisa kolmanda korruse tuba läbi aegade lukus on hoitud ja miks peaksid mehed seal kandis punapäiste naistega ettevaatlikud olema?

21.11.2014 09:36

Tartu ülikool täiustab Samsungiga LED-valgusteid

Samsung ja Tartu ülikooli füüsikud ja materjaliteadlased loovad paremaid LED-valgusteid.

17.11.2014 22:39

Aju mäletab unustatud emakeele kõla

Elu alguses kuuldud keel püsib aastakümneid alateadlikult meeles.

13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Tartu ülikooli haridusteadlased soovitavad gümnasistidele äsja valminud uudseid õppematerjale.

Timsnell/Wikimedia Commons 22.12.2014 18:09

Kas mehed on rumalamad kui naised? (19)

Darwini auhinna pälvivad eriti jabural viisil surma saanud inimesed. Naisi on nende hulgas vaid kümme protsenti.

17.12.2014 14:53

Miks tekib kohvipaksule roosa hallitus? (5)

Hallitanud leiva ja saia puhul ei piisa nähtava hallitusega osa äralõikamisest, kuna seeneniidistik võib olla levinud ka toote sisemusse.

11.12.2014 14:30

Kuidas vesi Maale jõudis?

Komeedi ümber tiirleva Rosetta kogutud andmed tekitavad astronoomides nõutust.

09.12.2014 16:12

Iidsel Marsil laiusid järved (2)

Gale´i kraatris leidus minevikus vett, kinnitasid Curiosity andmeid analüüsinud NASA teadlased.

08.12.2014 17:14

Kas kosmosereis laastab tervise?

Planeetidevahelistest lendudest unistajatele on hea uudis – pikaajaline kosmoses viibimine ei pruugi olla nii tervisekahjulik kui seni kardetud.

05.12.2014 17:30

Kuidas mets komide maailmapilti kujundas? (2)

Eestlased on vana metsarahvas, nagu seda on ka paljud teised soome-ugrilased, sealhulgas komid. Komidest ja nende pühast metsast kirjutab Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

04.12.2014 17:32

Korduvkasutatav paber tõotab kokkuhoidu

Kuidas luua paberit, millele saaks printida erinevat teksti mitukümmend korda?

02.12.2014 15:02

Kus on inimese alkoholilembuse juured?

Meie armastus vägijookide vastu võib pärineda kümme miljonit aastat tagasi elanud esivanematelt.

28.11.2014 18:50

Robotexil saab tasku pista endast tehtud 3D-pildi

Kuidas näed välja sina kolmedimensioonilisel pildil? Otsi Robotexilt üles Tartu ülikooli haridusteadlased ja saa teada!

26.11.2014 16:08

Paksude koerte ja tüsedate inimeste kõhuelustik on sarnane

Ülekaal muudab soolestiku mikrofloora vaesemaks.

24.11.2014 15:31

Hea suunatajuga mehel on lööki

Kas parema orienteerumisvõimega meestel on rohkem lapsi?

21.11.2014 18:35

Hilise lumetuleku rekord jäi löömata

Pärnus sadas täna maha esimene lumi. Aegamisi kattub kogu Eesti valge vaibaga.

19.11.2014 12:09

Kas sünesteesia on õpitav?

Värvide kuulmist ja helide maitse tajumist saab harjutada, näitasid Inglise Sussexi ülikooli teadlased. Lisaks turgutab selline treening intelligentsust.

13.11.2014 12:27

Philae on komeedi pinnal

Uusimate andmete põhjal tegi kosmoserobot kokku kolm maandumist.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus