2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Küsi teadlaselt

Küsi teadlaselt: teemad / Teadus / 30.04.2010 küsis karl

Küsi teadlaselt: Teadus

30.04.2010 16:48
karl

Kas vastab tõele, et soe vesi jäätub külmkapis kiiremini kui külm vesi, kuidas see võimalik on?

06.05.2010 14:05
Jaan Susi, TÜ koolifüüsika keskuse lektor

Tegemist on nn. Mpemba efektiga, millega mina küll kokku puutunud pole ja minu arvamus on kujundatud samuti kuuldu - loetu põhjal.

Kirjandusest võib järeldada, et paljud katsed seda tõepoolest kinnitavad, kuid katsetingimuste kontrollitavus jätab tihti soovida, sest tegemist on äärmiselt paljude parameetritega, mis tulemust mõjutada võivad. Mis puutub aga efekti näilisse vastuollu termodünaamika seadustega, siis nii see siiski ei pruugi olla.

See, kui kiiresti üks keha või süsteem jahtub, sõltub soojusvoost (soojuse äraandmise kiirusest) väliskeskkonda. Soojusvoog võib keerukate süsteemide puhul aga sõltuda paljudest asjadest ja ka temperatuurist. Näiteks kui keha ümbritseb end jahtudes gaasimullidega, vähendab see soojusvoogu oluliselt. Näib olevat kindel, et antud efektis mängib olulist rolli vedeliku pind (täpsemalt aurumine, gaaside lahustumine pinnakihis ja ka vee omapärane tiheduse sõltuvus temperatuurist). On välja toodud kümmekond erinevat parameetrit, mis asja (antud juhul siis soojusvoogu) mõjutada võivad, kuid ühest kindlat vastust siiani pole.

Pole ka täpselt defineeritud, mida tähendab "külmumine", st. kas see on esimese jääkirme tekkimine pinnale või kogu vee läbikülmumine. Muuseas, veel üks näide keerukate süsteemide paradoksaalsest käitumisest. Miks pikka aega külma käes lõdisedes peaaegu kunagi ära ei külmeta, soojast toast korraks õue joostes on see oht aga märksa suurem? Põhjus on jällegi soojusvoos - külma käes on organism kaitsereaktsioonina vähendanud pindmiste veresoonte läbimõõtu ja seega ka soojusvoogu väliskeskkonda. Soojast toast väljudes võib aga juba lühikese ajaga kaotada märksa suurema soojushulga. Kokkuvõtteks – keerukate süsteemide soojusvahetus sõltub väga paljudest parameetritest ja lihtsale küsimusele MIKS? on vastamine väga keerukas.

Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus
Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeerium