2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Küsi teadlaselt

Küsi teadlaselt: teemad / Teadus / 03.07.2010 küsis Reimo

Küsi teadlaselt: Teadus

03.07.2010 20:49
Reimo

Miks kilekott kõduneb alles pika aja jooksul ?

15.11.-0001 01:39
Ergo Rikmann, TÜ keemiadoktorant

Peamine materjal, millest valmistatakse kilekotte, on madala tihedusega polüetüleen (low density polyethylene, LDPE).

Viimane kujutab endast termoplastilist polümeeri, mis koosneb monomeer etüleeni pikkadest polümeriseerunud ahelatest. LDPE tüüpiline molekulmass on 90 000 Da, tihedus 0,92-0,93 grammi kuupsentimeetri kohta.

Sünteetiliste polümeeride lagunemine keskkonnas on paljuastmeline protsess, mille käigus polümeeri keskmine molekulmass (ja vastavalt polümeeriahela pikkus) järk-järgult vähenevad.

Pikad polümeeriahelad on väga vastupidavad mikroorganismide (bakterite ja seente) ensüümide toimele. Pikkade polümeeriahelate "lühenemine", mis kulgeb abiootiliselt (elusorganismide otsese osavõtuta), ongi polüetüleeni lagunemist limiteeriv etapp.


Ahelate lõhkumine toimub kas fotooksüdatiivselt (päikese UV-kiirguse toimel; samalaadset mõju avaldab looduslik radiatsioon), termooksüdatiivselt (temperatuuri mõjul) või oksüdeerijate, nagu osooni toimel.

Arvestades looduslikke tingimusi, kulgevad loetletud protsessid mõistagi aeglaselt. Nende protsesside tulemusel moodustuvad väiksema molekulmassiga ühendid, mis on juba osaliselt vees lahustuvad ning mida mikroorganismid saavad kasutada substraadina - alkaanid, alkeenid, ketoonid, aldehüüdid, alkoholid, karboksüülhapped jne.

On siiski teateid bakterite kohta, mis suudavad märkimisväärse kiirusega lagundada polüetüleeni. Loe siit!

Loe Novaatori lugusid samal teemal: Kilekott arvudes

Juhuse läbi sündinud kilekotil 75. juubel

Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus
Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeerium