2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Tartu Ülikooli teadusvideote konkursi tingimused

Tartu Ülikooli teadusvideote konkursi tingimused

Tartu Ülikool kuulutab välja videoklippide konkursi järgmistel teemadel:

Üldharidus- ja kutsekoolide õpilastele: 
 „Elu aastal 2042“
 „Miks tasub energiat säästa?“
 „Tuleviku kool“

Üliõpilastele: 
 „Elu aastal 2042“
 „Kui roheline on roheline tegelikult?“
 „Eesti teadussaavutus, mis vallutab maailma“


 1. Konkursi eesmärgid
  1. Luua noorte endi abiga atraktiivne väljund teadustegevuse vajalikkuse kohta noorte poolt kasutatavasse internetikeskkonda;
  2. Panna üldhariduskoolide noored järele mõtlema, kuidas on teadussaavutusi kasutatud reaalses elus;
  3. Luua võimalus aktiivsetele tudengitele tutvustada oma teadussaavutusi;
  4. Arendada noortes kaasaegsete multimeediavahendite kasutusoskust
 2. Videoklippide esitamise tingimused
  1. Klippe saab esitada kuni 15. jaanuarini 2012 keskpäevani.
  2. Videoklippide maksimaalseks pikkuseks on 3 minutit.
  3. Videoklipp tuleb üles laadida keskkonda YouTube. 
  4. Videoklipi esitamiseks tuleb minna veebiaadressile www.novaator.ee/video. Seal tuleb täita klipi esitamise vorm lingi all „Võta osa ja lisa oma video“.
  5. Koos autori kontaktandmetega tuleb esitada ka nimekiri videoklipis kasutatud heliteoste autorite ning  pealkirjadega (klipi esitamise vormis loodud selle tarbeks eraldi väli). Konkursil osalevates videoklippides heliteoste kasutamiseks sõlmib Tartu Ülikool litsentsilepingu Eesti Autorite Ühinguga ja tasub vastava litsentsitasu.
  6. Klipp võib olla üles võetud mobiiltelefoni, fotoaparaadi, veebi- või videokaameraga.
  7. Video esitamisega kinnitab video esitaja, et ta:
   1. on videoklipi autor;   
   2. on tutvunud kõigi konkursi tingimustega ja aktsepteerib neid;
   3. annab võidu korral oma nõusoleku nime või pseudonüümi avaldamiseks meedias, reklaamides, PR-kampaaniates ja muudel üritustel ilma talle selle eest täiendavat tasu maksmata ning vastavat kokkulepet sõlmimata.
  8. Konkursil osaleja vastutab isiklikult kõikide tema poolt loodud videoklipist tulenevate  kolmandate isikute võimalike pretensioonide ja nõuete eest
 3. Videoklippide hindamine
  1. Videoklippide hindamiskriteeriumideks on 
   1. teaduslikkus – kas ja kuivõrd palju ning tõsiselt on kasutatud ja esitatud teadustulemusi (klipp peab ületama teaduslikkuse künnise, st ei tohi tugineda pseudoteadusel jne);
   2. originaalsus;
   3. haaravus;
   4. esinejate või näitlejate tase;
   5. tehniline ja kunstiline teostus .
 4. Konkursi ˛ürii koosseis ja õigused
  1. Videoklippe hindab ˛ürii, koosseisus: 
   1. kolm teadlaskonna esindajat; 
   2. TÜ teaduskooli esindaja; 
   3. AHHAA keskuse esindaja; 
   4. Novaatori peatoimetaja ning 
   5. telekanali esindaja. 
  2. Konkursi ˛üriil on õigus: 
   1. vastava tasemega konkursitööde puudumisel jätta vastavas konkursi õppeastmes osa auhindu välja andmata; 
   2. võrdse tasemega konkursitööde puhul anda vastavas konkursi õppeastmes auhind kõikidele võrdse tasemega teadustöödele;
   3. otsustada täiendavate auhindade määramise üle.
 5. Konkursi auhinnad
  1. Mõlemas kategoorias selgitab ˛ürii välja 3 paremat ja mõlema kategooria peale kokku publiku lemmiku.
   1. Esimese koha võitja saab auhinnaks 1000 EUR;
   2. Teise koha võitja saab auhinnaks 500 EUR;
   3. Kolmanda koha võitja saab auhinnaks 250 EUR;
   4. Novaatori videoportaali (www.novaator.ee/video) publikuhääletuses enim hääli saanud video saab 250-eurose publikupreemia.
 6. Konkursi luhtumine
  1. Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi videoklippi või ükski videoklipp ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab konkursi ˛ürii uue konkursi korraldamise.
 7. Konkursi tulemuste välja kuulutamine
  1. ˇürii teeb oma otsuse 15. veebruariks 2012. 
 8. Videoklippide avaldamine
  1. Videoklipid avaldatakse :
   1. Tartu Ülikooli teadusportaalis Novaator; 
   2. Konkursil osalevad videod on lingitud Novaatori teemalehtedel Facebookis ja Twitteris;
   3. Konkursi korraldajatel on õigus anda konkursivideo ühekordne esitusõigus konkursi meediapartneritele;
   4. Konkursi korraldajatel on õigus võistlusele esitatud videoid kasutada ilma tasu maksmata TÜ erinevates infokanalites ja –materjalides.
  2. Tartu Ülikool jätab endale õiguse sobimatu sisuga videoklippe mitte avaldada ja neid jooksvalt konkursist kõrvaldada.

Täpsustav info:
Aitel Käpp
aitel.kapp@ut.ee
Tel. 737 6531
 
Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeerium